ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie Gminy Zgierz pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zgierz”, który został złożony w ramach wezwania do naboru ogłoszonego w dniu 31.08.2020 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Bezpośredni link do Listy projektów pozytywnie ocenionych przez IP ZIT: >>

Wielkość czcionki
Kontrast