Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Tuszyn pn.: „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Tuszynie”, który zostały złożony w ramach ponownego wezwania do naboru ogłoszonego w dniu 31.03.2021 r., w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Bezpośredni link do Listy projektów pozytywnie ocenionych przez IP ZIT >

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast