Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Pabianice pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”, który zostały złożony w ramach  wezwania do naboru ogłoszonego w dniu 31.08.2021 r., w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Bezpośredni link do Listy projektów pozytywnie ocenionych przez IP ZIT >

Wielkość czcionki
Kontrast