ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie Gminy Nowosolna pn.: „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna”, który został złożony w ramach wezwania do naboru ogłoszonego w dniu 30.06.2020 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Bezpośredni link do Listy projektów pozytywnie ocenionych przez IP ZIT: >>

Wielkość czcionki
Kontrast