Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Brójce pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Brójce”, który zostały złożony w ramach wezwania do naboru ogłoszonego w dniu 15.04.2022 r., w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Bezpośredni link do Listy projektów pozytywnie ocenionych przez IP ZIT >

Wielkość czcionki
Kontrast