LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl-800

Informujemy o ogłoszonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz poddziałanie 1.6.2 – Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Szczegóły dotyczące naborów wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się na stronach internetowych:

http://www.pois.gov.pl/nabory/15-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu-konkurs-ii/

http://www.pois.gov.pl/nabory/16-promowanie-wykorzystywania-wysokosprawnej-kogeneracji-ciepla-i-energii-elektrycznej-w-oparciu-o-zapotrzebowanie-na-cieplo-uzytkowe-162-sieci-cieplownicze-i-chlodnicze-dla-zrodel-wysokosprawnej-kogeneracji-konkurs-ii/

Wielkość czcionki
Kontrast