Dnia 6.05.2022 r. upłynął termin oddawania głosów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nad projektem Uchwały nr 5/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie aktualizacji kwoty dofinansowania dla projektów objętych Poddziałaniem IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Dokumenty znajdują się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast