Dnia 29.09.2021 r. upłynął termin oddawania głosów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nad projektami uchwał:

  • Uchwała nr 4/2021 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 ZIT
  • Uchwała nr 5/2021 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie aktualizacji kwoty dofinansowania dla projektów objętych Poddziałaniami III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT oraz IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT)

Dokumenty znajdują się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast