Dnia 19.11.2021 r. upłynął termin oddawania głosów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nad projektem uchwały:

  • Uchwała nr 10/2021 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie zmiany uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 6/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie aktualizacji kwoty dofinansowania dla projektów objętych Poddziałaniem III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Dokumenty znajdują się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast