Dnia 9 maja 2019 roku w Rzgowie odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, podczas którego zostały podjęte uchwały:

  • Uchwała nr 1/2019 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
  • Uchwała nr 2/2019 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
  • Uchwała nr 3/2019 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018.
  • Uchwała nr 4/2019 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.
  • Uchwała nr 5/2019 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Dokumenty z posiedzenia Rady SŁOM znajdują się tutaj

Accessibility
Zamknij Zamknij