ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

W dniu 14 października 2020 r. Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT) ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, w ramach następującego poddziałania RPO WŁ 2014-2020:

IV.2.1. Termomodernizacja budynków – ZIT

Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków o dofinansowanie, znajdą Państwo na naszej stronie, w zakładce: „Nabory i harmonogramy RPO WŁ ZIT – Tryb pozakonkursowy EFRR

Nabór wniosku trwać będą do 15 grudnia 2020 roku.

Wielkość czcionki
Kontrast